Quote of the day!!!

मलाई फूलको बाटोमा हिड्नु छैन
काँडाको बाटो नै होस् तर साथ मायाको होस्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here