Quote of the day!!!

नराम्रो कुरा जति लुकाए पनि एक न एक दिन त्यसको सामना गर्नु पर्छ
राम्रो कुरा जति नै हामीले बोले पनि सीमित ठाउँ मै पुग्छ !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here